Corporate Video

video-uitgelicht-afbeelding

Wij helpen je doelstellingen te bereiken met behulp van audiovisueel materiaal. Wij zetten jouw doelgroep aan tot actie.  Die ‘actie’ hoeft niet altijd een ‘hard sell’ te zijn. ‘Begrip krijgen’ is ook een actie.

Andere voorbeelden van ‘acties’ zijn bijvoorbeeld kennis vergaren, stem uitbrengen, weerstand laten vallen en interesse ontwikkelen. Vanzelfsprekend is ‘aankopen’ of ‘ gebruik willen maken van’ ook een actie waartoe wij doelgroepen kunnen verleiden.

Voortraject

Onze samenwerking met jou begint altijd met een aantal simpele vragen.

  1. Wie is de doelgroep?
  2. Is die doelgroep homogeen of moeten we segmenteren?
  3. Wat is het informatieniveau van de doelgroep(en)?
  4. Naar welk informatieniveau moet (welk deel) van de doelgroep worden gebracht?
  5. Tot welke ‘actie’ moet de doelgroep bij voorkeur overgaan als zij op dat informatieniveau is aangekomen.

De antwoorden op deze vragen moeten messcherp zijn. Indien nodig helpen we je hierbij. Op basis van de antwoorden en eventueel een budget aanwijzing gaan onze creatieven aan de slag en komen wij bij je terug met een en indicatieve begroting. Op basis daarvan praten we verder en werken we samen uit.

Voor veel verschillende soorten video hebben wij modellen die helpen afwegingen te maken over onder andere vorm en deployment (verspreiding).

Basis modellen opleidingsvideo

Basis modellen opleidingsvideo

Productie

Tijdens het productieproces werken wij nauw samen met de klant. Goede afstemming over wie wat organiseert voor bijvoorbeeld opnamedagen kan enorm veel tijd en kosten besparen.

Voor registratie en montage zetten wij mensen en faciliteiten van omroep kwaliteit in.

Wij beschikken over vijf state of the art multiplatform edit suites die ook veelvuldig worden gehuurd door omroepen.

Verspreiding

Ook de wijze waarop je de boodschap verspreidt is van groot belang. Natuurlijk is het makkelijk een video te maken en deze op een willekeurig platform naar keuze te posten, maar is dat altijd verstandig? Zou er een moment kunnen komen dat je er belang bij hebt om de video offline te halen? Moet iedereen dezelfde versie zien?

Maximale ROI

Ons streven is er voor te zorgen dat onze klanten geen video krijgen die ze niet kunnen terugverdienen. ‘Return on investment’ vinden wij geen ‘vies’ begrip. In veel gevallen wordt een video al na een korte periode geëvalueerd en indien nodig aangepast na eerste respons meting.  Ook kijken wij naar mogelijkheden om het geproduceerde materiaal eventueel aan te wenden voor het bereiken van een andere doelstelling binnen de organisatie.  In verreweg de meeste trajecten die wij met klanten doorlopen maken wij uit het materiaal meerdere video’s voor diverse doeleinden.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u ons bellen op 035- 640 05 08 of een e-mail sturen naar secretariaat@neofiet.nl.